1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Педагогічна рада є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності ВПУ №7. Педагогічна рада в своїй діяльності керується законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності.

1.1. Педагогічна рада Вищого професійного училища №7 створюється у відповідності до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах від 15.06.2006 р.  № 711/12585.

1.2. Педагогічна рада – вищий колегіальний орган ВПУ №7, який координує питання навчально-виховної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності.

1.3. Педагогічна рада визначає основні напрямки й завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності ВПУ №7.

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

2.1. Педагогічна рада створюється наказом директора навчального закладу терміном на один рік.

2.2. Педагогічна рада утворюється в складі директора, заступників директора з НМР, НР, НВР, ВР, старшого майстра, методистів, завідувача господарством, керівника фізичного виховання, начальника штабу ЦО, завідувача бібліотекою, бібліотекаря, голови профспілкового комітету педпрацівників, практичного психолога, головного бухгалтера, голови учнівської профспілки, президента учнівського самоврядування, голови батьківського комітету училища, заступника голови батьківського комітету, учнів – старост навчальних груп, представників підприємств-замовників робітничих кадрів, голів методичних комісій, викладачів, майстрів виробничого навчання.

2.3. Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності -заступник директора з навчально - виробничої роботи.

2.4. Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

Педагогічна рада розглядає та обговорює:

3.1. Заходи щодо виконання ВПУ №7 нормативно-правових актів, що регламентують освітній процес, інструкцій та вказівок вищих організацій про підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.

3.2. Плани навчально-виховної, методичної роботи, розвитку навчального закладу та зміцнення його матеріальної бази.

3.3. Стан і підсумки навчально-виховної, навчально-виробничої та методичної роботи в  закладі.

3.4. Удосконалення форм і методів навчання.

3.5.Стан і підсумки роботи циклових методичних комісій, досвід роботи методичних комісій, бібліотеки, інших структурних підрозділів.

3.6.Стан практичного навчання у ВПУ №7, посилення зв'язку теоретичного й практичного навчання.

3.7. Питання виховання учнів, звіти класних керівників та майстрів в/н груп, стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи в навчальному закладі.

3.8. Питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу, розвиток творчої ініціативи викладачів.

3.9. Впровадження в освітній процес досягнень науки та кращого педагогічного досвіду.

3.10.Стан дослідної роботи, технічної та художньої творчості викладачів та учнів.

3.11.Стан профорієнтаційної роботи в навчальному закладі.

3.12.Питання охорони праці.

3.13.Питання працевлаштування учнів випускних груп, зв'язку з випускниками попередніх років.

3.14.Підсумки семестрових, державних іспитів, захисту дипломних робіт, проектів, поточного контролю.

3.15.Пропозиції щодо призначення стипендій, нагородження учнів.

3.16.Питання відрахування учнів за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної причини.

3.17.Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи ВПУ №7.

На розгляд педагогічної ради в окремих випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними педагогічної, виховної та методичної роботи в навчальному закладі.

4. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

4.1.Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який підписується директором навчального закладу.

4.2.Дату проведення визначає адміністрація навчального закладу, але не рідше одного разу в два місяці.

4.3.Порядок денний планується заздалегідь.

4.4.Напередодні педагогічної ради секретар оповіщає всіх членів, до початку засідання перевіряє їх присутність, з'ясовує причини відсутності окремих педпрацівників, веде книгу протоколів педагогічних рад, стежить за виконанням ухвалених рішень.

4.5.Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу за списком.

4.6.Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кожний член педагогічної ради зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.

4.7.Кожне ухвалене рішення педради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується відкритим голосуванням.

4.8.Протоколи засідань підписує голова та секретар педагогічної ради.

4.9.Протоколи засідань педагогічної ради є документом постійного збереження, знаходяться в архіві навчального закладу протягом десяти років.

5. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

5.1. Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження їх директором і є обов'язковим для всіх працівників і учнів ВПУ №7.

5.2. Голова педагогічної ради повинен проводити систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставити на обговорення педагогічної ради.

59962317.jpg
59962317.jpg
foto_35.png
mo.png
0f3f7b3d024c0f56f0acc50bc50d9557_XL.jpg
ИМЗО.jpg
departosv.jpg

Вище професійне училище №7 м. Кременчука Полтавської області

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now